Proč VŠKE

1. důvod

Sídlíme v centru Brna. Zájemcům přednášíme i anglicky. Jsme vstřícní k studentům.

více
2. důvod

Bez přijímacích zkoušek - probíhá jen motivační pohovor.

více
3. důvod

Kratší doba studia pro absolventy VOŠ.

více
4. důvod

Můžete bezplatně získat mezinárodní certifikát "Cisco Academy".

více
5. důvod

Můžete v rámci studia získat zbrojní průkaz.

6. důvod

Máme Erasmus a podpoříme Vás, budete-li chtít vyjet do zahraničí.

více
7. důvod

V rámci studentského života (seznamovací, vánoční a absolventský večírek, ples, sjíždění vody) jsme se studenty i absolventy v neformálním kontaktu.

8. důvod

Zdarma jednoduché právní, ekonomické a psychologické konzultace

Informace, termíny, přihláška

Přihlášky ke studiu

 • Přihlášky je možné podávat v průběhu celého akademického roku
 • Elektronická přihláška ke studiu  zde (nebo banner na konci stránky)
 • Předložení ověřené kopie maturitního vysvědčení a fotografii u přijímacího pohovoru
 • Administrativní poplatek: 700,- Kč. Složenku typu A nebo bankovním převodem, údaje se zobrazí po vyplnění elektronické přihlášky.  Ústřižek posledního dílu složenky vezměte sebou na přijímací pohovor (v případě dotazů kontaktujte studijní odděleníUhrazený poplatek je nevratný.

Termíny přijímacího pohovoru na akademický rok 2017/18 

Termín Místo
29. 06. 2017 v době 12:00 - 14:00 Brno - Mezírka 775/1, 5. patro
13. 07. 2017 v době 12:00 - 14:00 Brno - Mezírka 775/1, 5. patro
20. 07. 2017 v době 12:00 - 14:00 Brno - Mezírka 775/1, 5. patro
27. 07. 2017 v době 12:00 - 14:00 Brno - Mezírka 775/1, 5. patro
03. 08. 2017 v době 12:00 - 14:00 Brno - Mezírka 775/1, 5. patro
10. 08. 2017 v době 12:00 - 14:00 Brno - Mezírka 775/1, 5. patro
17. 08. 2017 v době 12:00 - 14:00 Brno - Mezírka 775/1, 5. patro
24. 08. 2017 v době 12:00 - 14:00 Brno - Mezírka 775/1, 5. patro
31. 08. 2017 v době 12:00 - 14:00 Brno - Mezírka 775/1, 5. patro
06. 09. 2017 v době 12:00 - 14:00 Brno - Mezírka 775/1, 5. patro
13. 09. 2017 v době 12:00 - 14:00 Brno - Mezírka 775/1, 5. patro
20. 09. 2017 v době 12:00 - 14:00 Brno - Mezírka 775/1, 5. patro
27. 09. 2017 v době 12:00 - 14:00 Brno - Mezírka 775/1, 5. patro
03. 10. 2017 v době 12:00 - 14:00 Brno - Mezírka 775/1, 5. patroKaždému uchazeči bude pozvánka na konkrétní čas doručena e-mailem.

Pozvánka na přijímací řízení bude uchazeči doručena nejpozději jeden týden před termínem přijímacího řízení. 

Průběh přijímacího řízení

 • Motivační pohovor

 • Kontrola Vaší přihlášky ke studiu, občanského průkazu, zaplacení poplatku 700,- Kč (v případě dřívější úhrady si s sebou prosím vezměte doklad o zaplacení), seznámení a podpis smlouvy o studiu

 • Předložení ověřené kopie maturitního vysvědčení1x fotografie pasového formátu (pokud jste tak již neučinil/a)

 • uchazeči o studium z vyšších odborných škol 

   1. ověřená kopie diplomu a osvědčení o absolutoriu absolventa vyšší odborné školy
   2. ověřená kopie anotací a výpisů známek předchozího studia
   3. doklad o zaplacení poplatku za uznání předmětů předchozího studia 300,- Kč 
 • uchazeči o studium ze zahraničí předložení dokladu o uznání (nostrifikaci) dosaženého středoškolského vzdělání

Směrnice pro přijímací řízení 

Přihláška

 Vysoké školy Brno bez přijímaček - Přihláška