Proč VŠKE

1. důvod

Sídlíme v centru Brna. Zájemcům přednášíme i anglicky. Jsme vstřícní k studentům.

více
2. důvod

Bez přijímacích zkoušek - probíhá jen motivační pohovor.

více
3. důvod

Kratší doba studia pro absolventy VOŠ.

více
4. důvod

Můžete bezplatně získat mezinárodní certifikát "Cisco Academy".

více
5. důvod

Můžete v rámci studia získat zbrojní průkaz.

6. důvod

Máme Erasmus a podpoříme Vás, budete-li chtít vyjet do zahraničí.

více
7. důvod

V rámci studentského života (seznamovací, vánoční a absolventský večírek, ples, sjíždění vody) jsme se studenty i absolventy v neformálním kontaktu.

8. důvod

Zdarma jednoduché právní, ekonomické a psychologické konzultace

Studijní plán - Management v podnikání

1. semestr 2. semestr
Mikroekonomie Makroekonomie
Informační systémy státní správy Občanské právo hmotné a procesní
Základy teorie práva a státovědy Podniková ekonomika
Psychologie Informatika pro ekonomy
Informační systémy a technologie Mezinárodní a evropské právo
PV - Anglický jazyk 1 PV - Anglický jazyk 2
PV - Německý jazyk 1 PV - Německý jazyk 2
PV - Ruský jazyk 1 PV - Ruský jazyk 2
PV - Profesní etika PV - Právní vztahy k nemovitostem
PV - Rétorika  PV - Živnostenské podnikání 
   
3. semestr 4. semestr
Obchodní právo Pracovní právo
Marketing Personální management
Základy účetnictví Finanční účetnictví
Základy managementu Informační systémy podniku
Matematika Ročníkový projekt
Aplikovaná statistika Odborná praxe
PV - Anglický jazyk 3 PV - Anglický jazyk 4
PV - Německý jazyk 3 PV - Německý jazyk 4
PV - Ruský jazyk 3 PV - Ruský jazyk 4
PV - Psychologie řízení PV - Veřejné zakázky
PV - Krizový management PV - Manažerská informatika
   
5. semestr 6. semestr
Finanční právo Bakalářská práce
Manažerské účetnictví Daňové systémy
Podnikové finance Kvantitativní metody
Veřejná ekonomika Bakalářský seminář 2
Bakalářský seminář 1 Strategický a projektový management
PV - Obchodní smlouvy v praxi PV - Prezentační techniky
PV - Trestně právní odpovědnost v podnikání PV - Peněžnictví a bankovnictví


PV - Povinně volitelný předmět

Široká nabídka volitelných předmětů

Cisco academy - Úvod do počítačových sítí
Cisco academy - Přepínání a směrování v počítačových sítí
Cisco academy - Škálování v počítačových sítí
Cisco academy - Připojení sítě
Finanční analýza podniku
Soudobé problémy mezinárodních vztahů
Veřejná správa
Srovnávací politologie
Účetní software Pohoda
Obchod s Čínou

Podmínkou otevření volitelného předmětu je zapsání min. 10 studentů.

GFX | /obsah/banery | online-prihlaska-zelene.png