Proč VŠKE

1. důvod

Sídlíme v centru Brna. Zájemcům přednášíme i anglicky. Jsme vstřícní k studentům.

více
2. důvod

Bez přijímacích zkoušek - probíhá jen motivační pohovor.

více
3. důvod

Kratší doba studia pro absolventy VOŠ.

více
4. důvod

Můžete bezplatně získat mezinárodní certifikát "Cisco Academy".

více
5. důvod

Můžete v rámci studia získat zbrojní průkaz.

6. důvod

Máme Erasmus a podpoříme Vás, budete-li chtít vyjet do zahraničí.

více
7. důvod

V rámci studentského života (seznamovací, vánoční a absolventský večírek, ples, sjíždění vody) jsme se studenty i absolventy v neformálním kontaktu.

8. důvod

Zdarma jednoduché právní, ekonomické a psychologické konzultace

Studijní plán - Ekonomika a právo v podnikání

1. semestr 2. semestr
Mikroekonomie Makroekonomie
Informační systémy a technologie Občanské právo hmotné a procesní
Základy teorie práva a státovědy Podniková ekonomika
Psychologie Informatika pro ekonomy
informační systémy státní správy Živnostenské podnikání 
PV - Anglický jazyk 1 Mezinárodní a evropské právo
PV - Německý jazyk 1 PV - Anglický jazyk 2
PV - Ruský jazyk 1 PV - Německý jazyk 2
PV - Profesní etika PV - Ruský jazyk 2
PV - Rétorika PV - Právní vztahy k nemovitostem
  PV - Matematika 2
   
3. semestr 4. semestr
Obchodní právo Pracovní právo
Marketing Personální management
Základy účetnictví Správní právo hmotné a procesní
Základy managementu Finanční účetnictví
Aplikovaná statistika Informační systémy podniku
Matematika Insolvence
Rozhodčí řízení Ročníkový projekt
  Odborná praxe
PV - Anglický jazyk 3 PV - Anglický jazyk 4
PV - Německý jazyk 3 PV - Německý jazyk 4
PV - Ruský jazyk 3 PV - Ruský jazyk 4
PV - Krizový management PV - Veřejné zakázky
  PV - Manažerská informatika
   
5. semestr 6. semestr
Finanční právo Bakalářská práce
Trestně právní odpovědnost v podnikání Daňové systémy
Podnikové finance Kvantitativní metody
Veřejná ekonomika Bakalářský seminář 2
Bakalářský seminář 1 Strategický a projektový management
PV - Ochrana hospodářské soutěže  PV - Peněžnictví a bankovnictví
PV - Obchodní smlouvy v praxi  PV - Prezentační techniky


PV - Povinně volitelný předmět

Široká nabídka volitelných předmětů

Cisco academy - Úvod do počítačových sítí
Cisco academy - Přepínání a směrování v počítačových sítí
Cisco academy - Škálování v počítačových sítí
Cisco academy - Připojení sítě
Soudobé problémy mezinárodních vztahů
Finanční analýza podniku
Veřejná správa
Srovnávací politologie
Účetní software Pohoda
Obchod s Čínou

Podmínkou pro otevření volitelného předmětu je minimálně 10 zapsaných studentů.

GFX | /obsah/banery | online-prihlaska-zelene.png