Proč VŠKE

1. důvod

Sídlíme v centru Brna. Zájemcům přednášíme i anglicky. Jsme vstřícní k studentům.

více
2. důvod

Bez přijímacích zkoušek - probíhá jen motivační pohovor.

více
3. důvod

Kratší doba studia pro absolventy VOŠ.

více
4. důvod

Můžete bezplatně získat mezinárodní certifikát "Cisco Academy".

více
5. důvod

Můžete v rámci studia získat zbrojní průkaz.

6. důvod

Máme Erasmus a podpoříme Vás, budete-li chtít vyjet do zahraničí.

více
7. důvod

V rámci studentského života (seznamovací, vánoční a absolventský večírek, ples, sjíždění vody) jsme se studenty i absolventy v neformálním kontaktu.

8. důvod

Zdarma jednoduché právní, ekonomické a psychologické konzultace

Studijní plán - Technologie ochrany osob a majetku

1. semestr 2. semestr
Základy teorie práva a státovědy Základy teorie bezpečnosti
Základy informačních systémů Občanské právo hmotné a procesní
Politologie a mezinárodní bezpečnost Základy podnikového hospodářství
Psychologie Mezinárodní a evropské právo
Informační systémy státní správy Technologie ochrany osob a majetku
Základy bezpečnostních technologií PV - Anglický jazyk 2
PV - Anglický jazyk 1 PV - Německý jazyk 2
PV - Německý jazyk 1 PV - Ruský jazyk 2
PV - Ruský jazyk 1 PV - Právní vztahy k nemovitostem
PV - Profesní etika PV - Ozbrojené bezpečnostní sbory
PV - Informatika  
   
3. semestr 4. semestr
Obchodní právo Pracovní právo
Trestní právo hmotné a procesní Personální management
Zbraně a munice Správní právo hmotné a procesní
Základy managementu Základy informačních systémů 2
Bezpečnostní management podnikové sítě Informační systémy podniku
Soukromé bezpečnostní služby Ročníkový projekt
PV - Anglický jazyk 3 Odborná praxe
PV - Německý jazyk 3 Počítačová bezpečnost
PV - Ruský jazyk 3 PV - Anglický jazyk 4
PV - Psychologie řízení  PV - Německý jazyk 4
  PV - Ruský jazyk 4
  PV - Organizovaný zločin a terorismus
   
5. semestr 6. semestr
Finanční právo Bakalářská práce
Bakalářský seminář 1 Kriminologie a kriminalistika
Veřejná ekonomika Bezpečnostní management ICT
Bezpečnostní projekty ve veřejné správě Bakalářský seminář 2
Krizový management Ochrana kritické infrastruktury
PV - Management rizik Ochrana obyvatelstva
PV - Forenzní počítačový audit PV - Prezentační techniky
  PV - Forenzní aplikovaná balistika
  PV - Speciální střelecká příprava


PV - Povinně volitelný předmět

Široká nabídka volitelných předmětů

Cisco academy - Úvod do počítačových sítí
Cisco academy - Přepínání a směrování v počítačových sítí
Cisco academy - Škálování v počítačových sítí
Cisco academy - Připojení sítě
Sport - Pilates
Sport - Kruhový trénink
Start-up academy
Online marketing
Soudobé problémy mezinárodních vztahů
Interkulturní marketing a management
Srovnávací politologie
Forenzní psychologie
Finanční analýza podniku
Evropská integrace
Veřejná správa
Moje kariéraGFX | /obsah/banery | online-prihlaska-zelene.png