Proč VŠKE

1. důvod

Sídlíme v centru Brna. Zájemcům přednášíme i anglicky. Jsme vstřícní k studentům.

více
2. důvod

Bez přijímacích zkoušek - probíhá jen motivační pohovor.

více
3. důvod

Kratší doba studia pro absolventy VOŠ.

více
4. důvod

Můžete bezplatně získat mezinárodní certifikát "Cisco Academy".

více
5. důvod

Můžete v rámci studia získat zbrojní průkaz.

6. důvod

Máme Erasmus a podpoříme Vás, budete-li chtít vyjet do zahraničí.

více
7. důvod

V rámci studentského života (seznamovací, vánoční a absolventský večírek, ples, sjíždění vody) jsme se studenty i absolventy v neformálním kontaktu.

Výzkumné projekty

Aktuální smluvní výzkum v roce 2017

 • doc. Ing. Milan PALÁT, Ph.D., prof. PhDr. Hana VYKOPALOVÁ, CSc., doc. Ing. Ludvík JUŘÍČEK, Ph.D., prof. PhDr. Miroslav FORET, CSc., JUDr. Alena KANDALCOVÁ, Ph.D.
  Výzvy migrace v ekonomice a společnosti 
  Doba trvání projektu: 1.2.-31.12.2017
 • doc. JUDr. Zdeněk KOUDELKA, Ph.D., Mgr. JUDr. Filip RIGEL, Ph.D., doc. JUDr. Jiří KROUPA, CSc., JUDr. Alena KANDALCOVÁ, Ph.D..
  Práva podnikatele při šikanózní daňové kontrole na příkladu středního podniku.
  Doba trvání projektu: 1.1.-30.6.2017
 • Ing. Jitka SLÁDKOVÁ, Ph.D., prof. Ph.Dr. Miroslav FORET, CSc.
  Síťové podnikání/Strategické aliance jako konkurenční výhoda firem
  Doba trvání projektu: 1.9.2016-1.2.2017
 • Ing. Jitka SLÁDKOVÁ, Ph.D., prof. Ph.Dr. Miroslav FORET, CSc., Ing. Rostislav TESAŘ, Ing. Lucie SEMERÁDOVÁ, Ph.D.
  Vstup českých firem na zahraniční trhy
  Doba trvání projektu: 1.2.-30.6.2017
 • doc. JUDr. Jiří KROUPA, CSc., doc. Ing. Pavel ZAHRADNÍČEK, CSc., prof. PhDr. Hana VYKOPALOVÁ, CSc., doc. Ing. Ludvík JUŘÍČEK, Ph.D., Ing. Zdeněk Maláník, DCv, doc. Ing. Otakar Jiří MIKA, CSc., PhDr. Petr JUŘÍČEK, Ph.D., doc. Ing. Rudolf HORÁK, CSc., Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D.
  Bezpečnost obyvatelstva České republiky
  Doba trvání projektu: 1.2.2017-31.12.2017
 • doc.Ing. Jaroslav DOČKAL, CSc., doc. RNDr. Aleš RUDA, Ph.D.
  Analýza Regulation (EU) 2016/679 zvané GDRP (General Data Protection Regulation) z hlediska potřeb ICT a zpracování doporučení pro její aplikaci.
  Doba trvání projektu: 1.1.2017-30.6.2017 

Aktuální výzkumné projekty v roce 2017

 • doc. Ing. Štefan BUGRI, Ph.D., MPH., doc. Ing. Emília PRIBIŠOVÁ, Ph.D., MPH.
  Funkcia životného minima a minimálnej mzdy v systéme sociálneho zabezpečenia v SR a ČR
 • doc. Ing. Ludvík JUŘÍČEK, Ph.D.
  Možnosti zkvalitnění výzbroje a ochranných balistických prostředků příslušníků útvarů Krajského ředitelství policie (KŘP) Jihomoravského kraje
 • prof. PhDr. Hana VYKOPALOVÁ, CSc.
  Význam etiologie a fenomenologie na hodnocení nových forem kriminality
 • doc. Ing. Jaroslav DOČKAL, CSc.
  Analýza vybraných norem a standardů v oblasti digitální ekonomiky
 • doc. Ing. Hana BOHUŠOVÁ, Ph.D., Ing. Lucie SEMERÁDOVÁ, Ph.D.
  Odložená daň jako nástroj regulace disponibilních výsledků hospodaření

 • JUDr. Mgr. Filip RIGEL, Ph.D.
  Nové přestupkové právo 
 • Mgr. Martin PELIKÁN
  Předsmluvní odpovědnost – vybrané otázky
 • doc. JUDr. Ing. Radek JURČÍK, Ph.D.
  Boj proti praní špinavých peněz 
 • doc. Ing. Pavel ZAHRADNÍČEK, CSc.
  Bezpečnostní věda, bezpečnostní výzkum a jeho součást - kvalitativní výzkum 
 • doc. JUDr. Ludmila LOCHMANOVÁ, Ph.D.
  Aktuální otázky právní úpravy statutárního orgánu kapitálové společnosti 

Ukončené výzkumné projekty v roce 2017

Ukončené výzkumné projekty v roce 2016

 • Jana KORYTÁROVÁ, Vít HROMÁDKA, Eva VÍTKOVÁ, Leonora MARKOVÁ a doc. JUDr. Zdeněk KOUDELKA, Ph.D.
  Akviziční proces Jihomoravského kraje
  - analýza a doporučení The Acquisition Process of the South Moravian Region
  - Analysis and Recommendations - Anotace: Výzkumná zpráva č. HS12557299 Akviziční proces Jihomoravského kraje
  - analýza, doporučení.
  Zadavatel Jihomoravský kraj. Zpracovatel Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební ekonomiky a řízení a AdMaS ve spolupráci se Z. Koudelkou z Vysoké školy Karla Engliš Brno.. Obsahem výzkumu bylo analyzovat a navrhnout změny při vzniku nových staveb pro Jihomoravský kraj s ohledem na náklady provozu a celkovou finanční, nejen investiční, náročnost životnosti stavby.
  Typ záznamu: Výzkumná zpráva
 • doc. JUDr. Zdeněk KOUDELKA, Ph.D.
  Zpracování návrhu přechodu z germánského značení vín na Moravě na románské značení vína ve vybraných lokalitách.
  V roce 2016 byl ukončen požadovaný výzkum pro firmu Vinselekt Michlovský a.s. a firma výstupy převzala. Výsledky hodlá uplatnit ve své obchodní strategii a v rámci uplatnění vín originální certifikace chráněného územního původu. Výsledky propojují marketingovou, manažerskou, ekonomickou, právní a biologickou stránku pěstování révy vinné na konkrétních zvlášť cenných lokalitách a výrobu vína, které je chráněno v rámci ochrany původ a originální certifikace podle práva Evropské unie.

Ukončené výzkumné projekty v roce 2016

 • doc. Ing. Štefan BUGRI, Ph.D., MPH., doc. Ing. Emília PRIBIŠOVÁ, Ph.D., MPH.
  Komparácia úspešnosti absolventov stredných a vysokých škôl v Českej a Slovenskej republiky na trhu práce
 • doc. Ing. Jaroslav DOČKAL, CSc.
  Nové metody zajištění síťové bezpečnosti
 • doc. Ing. Rudolf HORÁK, CSc., doc. Ing. Pavel ZAHRADNÍČEK, CSc.
  Evakuace
 • doc. JUDr. Ing. Radek JURČÍK, Ph.D.
  Malé a střední podniky v ekonomických a právních souvislostech 
 • prof. Ing. Peter MARKOVIČ, Ph.D.
  Modelovanie bodu indiferencie kapitálovej štruktúry v podmienkach českých a slovenských podnikov
 • JUDr. Mgr. Filip RIGEL, Ph.D.
  Právní regulace reklamy

Ukončené výzkumné projekty v roce 2015

 • prof. Ing. Peter MARKOVIČ, Ph.D.
  Možnosti optimalizácie finančnej štruktúry malých a stredných podnikov – komparácia poznatkov Českej a Slovenskej republiky
 • Mgr. Barbora NOVOTNÁ BŘEZOVSKÁ, Ph.D.
  Kapitál lidský, sociální a psychologický
 • doc. Ing. Jaroslav DOČKAL, CSc.
  Využití SIEM v podmínkách školství

Ukončené výzkumné projekty v roce 2014

 • JUDr. Mgr. Filip RIGEL, Ph.D.
  Práva a povinnosti žáků a studentů v oblasti regionálního školství
 • doc. Ing. Ludvík JUŘÍČEK, Ph.D.
  Metody kvantifikovaného hodnocení ranivého potenciálu malorážových střel

Ukončené výzkumné projekty v roce 2013

 • doc. Ing. Jaroslav DOČKAL, CSc.
  Analýza dostupného softwaru z oblasti ER, UML, SysML a BPMN
 • prof. Ing. Jaroslav KOMÁREK, CSc.
  Analýza zdrojů efektivní výuky managementu
 • Ing. Bc. Karina MUŽÁKOVÁ, Ph.D. 
  Transformace strategického managementu: Analýza vybraných nových vývojových tendencí
 • RNDr. Jakub TROJAN
  Kartografická vizualizace bezpečnostních hrozeb v regionálním rozvoji s využitím open source nástrojů
 • JUDr. Mgr. Filip RIGEL, Ph.D.
  Správní soudnictví - organizace a sjednocování judikatury
 • doc. Ing. Rudolf HORÁK, CSc.
  Bezpečnost regionů (obcí)

Ukončené výzkumné projekty - Interní grantová agentura 2012

 • doc. Ing. Jaroslav DOČKAL, CSc.
  Analýza zpravodajského malware
  03-IGA2012
 • Bc. Ing. Karina MUŽÁKOVÁ, Ph.D.
  Analýza vývoje počtu obyvatel a vývoje počtů cizinců v Čr v ekonomickém kontextu
  04-IGA2012
 • Ing. Jiří SOCHOR
  Stanovení polyfenolického profilu a antioxidačních vlastností u zajimavých ovocných druhů
  05-IGA3012

Ukončené výzkumné projekty - Interní grantová agentura 2011

 • Bc. Ing. Karina MUŽÁKOVÁ, Ph.D.
  Vývoj mezinárodní migrace v EU v ekonomickém kontextu,
  01-IGA2011
 • Ing. Milan PALÁT, Ph.D.
  Vývoj mezinárodní migrace v EU v ekonomickém kontextu,
  02-IGA2011
 •  doc. Ing. Roman HORÁK, CSc.
  Analýza vlivu účetních metod na měření výkonnosti firem,
  05-IGA2010
 •  PhDr. David MICHALÍK, Ph.D. a Mgr. Barbora Novotná Březovská, Ph.D.
  Absolventi VŠKE v letech 2007 - 2010: šetření k aspektům studia a uplatnění v praxi,
  06-IGA2011

Ukončené výzkumné projekty - Interní grantová agentura 2010

 • doc. Ing. Luděk LUKÁŠ, CSc.,
  Výzkum informační podpory manažerských činností,
  01-IGA2010 
 • Mgr. Barbora NOVOTNÁ BŘEZOVSKÁ, Ph D.,
  Sebeprezentace jako nástroj úspěšného osobnostního a profesního rozvoje,
  02-IGA2010
 • doc. Ing. Peter MARKOVIČ, PhD.,
  Dosahy uplatňovania reálnej hodnoty na finančnú výkonnosť podniku a možnosti odstránenia uvedených anomálií,
  03-IGA2010  

 

Ukončené výzkumné projekty v letech 2005 - 2009

 
 • JUROVÁ,M. rok 2005
  Program výzkumu a vývoje MŽP ČR VaV/720/401 „Recyklační programy“ dílčí část „Ověření metodiky hodnocení logistické spirály životnosti u vybrané komodity“
 • Název výzkumného úkolu: Restrukturalizace organizační struktury holdingu ESB, Energetické strojírny Brno, Brno, Vídeňská č.p. 297
  Řešitelé: prof. Ing. Jaroslav KOMÁREK, CSc.,
  vedoucí týmu Patrik DUROŇ, Jan KUBICA, Monika PLCHOVÁ – studenti 2. ročníku VŠKE
  závěrečná zpráva předána zadavateli: 6/2007

Ukončené výzkumné projekty v letech 2001 - 2004

 • Zadavatel projektu: Podřipská stavební společnost, s.r.o. Roudnice nad Labem, Špindlerova 773, Řešitel projektu: prof. Ing. Marie JUROVÁ, CSc.,
  Název výzkumného úkolu: Ekonomická analýza zakázky „Národní technické muzeum Praha"
 • KRÁĽOVIČ, J., KALAFUTOVÁ, Ľ.
  Hodnotenie finančno – ekonomickej situácie podniku, Slovdata Bratislava,
  2002.
 • KRÁĽOVIČ, J., HYRÁNEK, E.
  Podnikateľský plán ASCOT Slovakia, s.r.o.Bratislava,
  2002
 • MARKOVIČ, P. MIKUŠ, P.
  Analyse der Investitionsmöglichkeiten in der Slowakischen Republik im Bereich Wasserwerke und Kanalisationen. Feasibility Study für RWE AQUA Deutschland. Bratislava : Empiria Consult, a. s.,
  2001.
 • MARKOVIČ, P.
  Finančné deriváty v slovenskom účtovníctve po 1. 1. 2003. Pripomienkové konanie k návrhu Opatrenia Ministerstva financií, ktorým sa vyhlasuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov. Bratislava : MF SR
  2002.