Proč VŠKE

1. důvod

Sídlíme v centru Brna. Zájemcům přednášíme i anglicky. Jsme vstřícní k studentům.

více
2. důvod

Bez přijímacích zkoušek - probíhá jen motivační pohovor.

více
3. důvod

Kratší doba studia pro absolventy VOŠ.

více
4. důvod

Můžete bezplatně získat mezinárodní certifikát "Cisco Academy".

více
5. důvod

Můžete v rámci studia získat zbrojní průkaz.

6. důvod

Máme Erasmus a podpoříme Vás, budete-li chtít vyjet do zahraničí.

více
7. důvod

V rámci studentského života (seznamovací, vánoční a absolventský večírek, ples, sjíždění vody) jsme se studenty i absolventy v neformálním kontaktu.

8. důvod

Zdarma jednoduché právní, ekonomické a psychologické konzultace

Projekt KREDO

Název projektu: Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR. Strategie vysokého školství do roku 2030.
Popis: Cílem projektu je tvorba Strategie rozvoje vysokého školství do roku 2030 v návaznosti na zpracování strategických plánů rozvoje vysokých škol do r. 2030.
Trvání projektu: 20. 3. 2012 – 31. 10. 2015

V rámci zapojení akademických pracovníků do projektu KREDO byla zpracována celá řada strategických dokumentů vysoké školy i akciové společnosti, které přispěly k výraznému posunu především v oblasti stratetického plánování. V rámci spolupráce s ostatními vysokými školami došlo k výměně zkušeností s řízením vysoké školy a bylo využito příkladů dobré praxe.