Proč VŠKE

1. důvod

Sídlíme v centru Brna. Zájemcům přednášíme i anglicky. Jsme vstřícní k studentům.

více
2. důvod

Bez přijímacích zkoušek - probíhá jen motivační pohovor.

více
3. důvod

Kratší doba studia pro absolventy VOŠ.

více
4. důvod

Můžete bezplatně získat mezinárodní certifikát "Cisco Academy".

více
5. důvod

Můžete v rámci studia získat zbrojní průkaz.

6. důvod

Máme Erasmus a podpoříme Vás, budete-li chtít vyjet do zahraničí.

více
7. důvod

V rámci studentského života (seznamovací, vánoční a absolventský večírek, ples, sjíždění vody) jsme se studenty i absolventy v neformálním kontaktu.

8. důvod

Zdarma jednoduché právní, ekonomické a psychologické konzultace

Synergie nebo antagonismus? - 8. prosince 2008

V závěru roku tedy 8. prosince 2008 se konala na VŠKE 3. mezinárodní vědecká konference „Ekonomika a právo – synergie nebo antagonismus? 3“. V konferenčním sále se sešly tři desítky akademických pracovníků ze sedmi vysokých škol a je zřejmé, že konference získala za krátkou dobu dobré postavení v rámci brněnských vysokých škol a tradičně se konference zúčastnili také kolegové ze Slovenska. Konference byla zaměřena zejména na tyto okruhy aktuálních ekonomických a společenských otázek:

  • možnosti identifikace trendů současného vývoje podnikání v ČR a jeho predikce;
  • právní aspekty podnikání na finančních trzích, jejich důsledky a poučení;
  • úloha managementu rizika a jeho nástrojů v nejistém prostředí globálního podnikání.

Konference byla prezentací jak potenciálu akademických pracovníků VŠKE, tak současně i rostoucího uznání VŠKE odbornou komunitou, která se konference zúčastnila a přispěla tak k její tvůrčí atmosféře a navázání nových i prohloubení stávajících profesionálních kontaktů mezi učiteli VŠKE a vědeckovýzkumnými pracovníky a učiteli z ostatních škol ekonomicko-manažerského zaměření.
Konferenční příspěvky si mohou zájemci přečíst v čísle 2/2008 našeho časopisu „Periodica Academica“.
Periodica Academica 2008-02