Proč VŠKE

1. důvod

Sídlíme v centru Brna. Zájemcům přednášíme i anglicky. Jsme vstřícní k studentům.

více
2. důvod

Bez přijímacích zkoušek - probíhá jen motivační pohovor.

více
3. důvod

Kratší doba studia pro absolventy VOŠ.

více
4. důvod

Můžete bezplatně získat mezinárodní certifikát "Cisco Academy".

více
5. důvod

Můžete v rámci studia získat zbrojní průkaz.

6. důvod

Máme Erasmus a podpoříme Vás, budete-li chtít vyjet do zahraničí.

více
7. důvod

V rámci studentského života (seznamovací, vánoční a absolventský večírek, ples, sjíždění vody) jsme se studenty i absolventy v neformálním kontaktu.

8. důvod

Zdarma jednoduché právní, ekonomické a psychologické konzultace

Synergie nebo antagonismus? 5 - Brno 8.12.2010

Již po páté se na VŠKE sjeli odborníci z oboru ekonomie, práva, managementu a informatiky, aby prezentovali a diskutovali svoje příspěvky k aktuálním otázkám.

Tak jak se v posledních letech stalo již tradicí, uspořádala Vysoká škola Karla Engliše a.s. na začátku prosince v pořadí již 5. ročník mezinárodní konference Ekonomika a právo – synergie nebo antagonismus? V letošním roce se konference dostala do nové fáze, v níž byla stěžejní témata z oblasti ekonomiky a práva rozšířena o obory managementu a informatiky. Záštitu nad konferencí převzal významný český politik, ekonom a prognostik Ing. Miloš Zeman, CSc., který také na úvod konference přednesl přenášku na téma Ekonomika není bez právních pravidel.Další zvané přednášky na aktuální témata současného společenského a ekonomického vývoje přednesli doc. Černoch z Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů a prof. Komárek z Vysoké školy Karla Engliše. V odpoledních odborných sekcích bylo předneseno a diskutováno takřka třicet vystoupení. Bohužel nepřízeň počasí způsobila, že část přihlášených odborníků na konferenci nedorazila. Všechna vystoupení měla vysoký odborný charakter. Určitá víceoborovost konference vyjadřuje snahy vedení vysoké školy vytvořit z Vysoké školy Karla Engliše a.s. vzdělávací instituci, nabízející studentům širší vysokoškolské vzdělání v oblasti ekonomiky, managementu, práva, informatiky a bezpečnosti.

Sborník

Periodica Academica 2010-02
Periodica Academica 2010-01