Proč VŠKE

1. důvod

Sídlíme v centru Brna. Zájemcům přednášíme i anglicky. Jsme vstřícní k studentům.

více
2. důvod

Bez přijímacích zkoušek - probíhá jen motivační pohovor.

více
3. důvod

Kratší doba studia pro absolventy VOŠ.

více
4. důvod

Můžete bezplatně získat mezinárodní certifikát "Cisco Academy".

více
5. důvod

Můžete v rámci studia získat zbrojní průkaz.

6. důvod

Máme Erasmus a podpoříme Vás, budete-li chtít vyjet do zahraničí.

více
7. důvod

V rámci studentského života (seznamovací, vánoční a absolventský večírek, ples, sjíždění vody) jsme se studenty i absolventy v neformálním kontaktu.

8. důvod

Zdarma jednoduché právní, ekonomické a psychologické konzultace

Synergie nebo antagonismus? - 11. 12. 2009

Dne 11. prosince 2009 proběhl na Vysoké škole Karla Engliše a.s. 4. ročník mezinárodní konference Ekonomika a právo – synergie nebo antagonismus?
V rámci konference zaznělo 6 zvaných přednášek a 16 odborných vystoupení.
Konferenci otevřel svým úvodním vystoupením na téma „Ekonomické, právne a informačné aspekty boja s hospodárskou kriminalitou“ jeden z garantů konference Dr.h.c. prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc. z Bratislavské vysoké školy práva. Z ohlasů na konferenci je patrné, že si tato akce našla své pevné místo a příznivce, čímž se zařadila mezi tradiční brněnské odborné ekonomicko právní akce.
Konferenční příspěvky si mohou případní zájemci přečíst v čísle 2/2009 vědeckého časopisu VŠKE „Periodica Academica“.
Periodica Academica 2009-02