Proč VŠKE

1. důvod

Sídlíme v centru Brna. Zájemcům přednášíme i anglicky. Jsme vstřícní k studentům.

více
2. důvod

Bez přijímacích zkoušek - probíhá jen motivační pohovor.

více
3. důvod

Kratší doba studia pro absolventy VOŠ.

více
4. důvod

Můžete bezplatně získat mezinárodní certifikát "Cisco Academy".

více
5. důvod

Můžete v rámci studia získat zbrojní průkaz.

6. důvod

Máme Erasmus a podpoříme Vás, budete-li chtít vyjet do zahraničí.

více
7. důvod

V rámci studentského života (seznamovací, vánoční a absolventský večírek, ples, sjíždění vody) jsme se studenty i absolventy v neformálním kontaktu.

8. důvod

Zdarma jednoduché právní, ekonomické a psychologické konzultace

Rada pro vnitřní hodnocení

Předseda rady

doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
rektor VŠKE

Místopředseda rady

doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc.
prorektor pro studijní a pedagogickou činnost

Členové rady

prof. Ing. arch. Petr Hrůša
externí člen, České vysoké učení technické Praha, Technická univerzita-Vysoká škola báňská Ostrava

prof. Ivan Halász PhD.
externí člen, Univerzita národní služby Budapešť

doc. JUDr. Jan Svatoň CSc.
Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Ing. Miloslav Kala
externí člen, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu

doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.
prorektorka pro studijní program Ekonomika a management

doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc.
prorektor pro vědu a tvůrčí činnost

prof. PhDr. Miloslav Foret, CSc.
ředitel Ústavu managementu

doc. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.
Ústav bezpečnosti

prof. Ing. Peter Markovič, Ph.D.
Ústav ekonomie

Ing. Lucie Semerádová, Ph.D.
ředitelka Ústavu ekonomie

Mgr. Jan Sikora
předseda Akademického senátu