Proč VŠKE

1. důvod

Sídlíme v centru Brna. Zájemcům přednášíme i anglicky. Jsme vstřícní k studentům.

více
2. důvod

Bez přijímacích zkoušek - probíhá jen motivační pohovor.

více
3. důvod

Kratší doba studia pro absolventy VOŠ.

více
4. důvod

Můžete bezplatně získat mezinárodní certifikát "Cisco Academy".

více
5. důvod

Můžete v rámci studia získat zbrojní průkaz.

6. důvod

Máme Erasmus a podpoříme Vás, budete-li chtít vyjet do zahraničí.

více
7. důvod

V rámci studentského života (seznamovací, vánoční a absolventský večírek, ples, sjíždění vody) jsme se studenty i absolventy v neformálním kontaktu.

8. důvod

Zdarma jednoduché právní, ekonomické a psychologické konzultace

Studentská soutěž

Studentka oboru Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě Marta Kyršová se zúčastnila studentské soutěže vědecké a odborné činnosti, pořádané fakultou Bezpečnostního inženýrství Žilinské univerzity v Žilině.
Studentská práce Legální držitelé zbraní jako další prvek obrany a ochrany obyvatelstva ČR soutěžila v sekci bezpečnostní management. Cílem práce bylo posoudit návrh Generálního tajemníka Interpolu pana Noble, který prohlásil, že dnešní otevřená společnost má v podstatě dvě možnosti, jak se chránit proti útokům na měkké cíle – vytvořit ochranné perimetry nebo umožnit občanům nosit zbraně pro vlastní ochranu. Jeho návrh byl rozpracován do základních konceptů občanské služby, přípravy občanů na mimořádné události a účasti legálních držitelů zbraní na obraně i ochraně obyvatelstva. A to na základě provedené analýzy současného evropského bezpečnostního prostředí a výsledků dotazníkového průzkumu mezi běžnou a střeleckou veřejností, porovnávajícího postoje k obraně státu a úroveň znalostí a praktických dovedností držitelů zbraní k zajištění osobní obrany.