Proč VŠKE

1. důvod

Sídlíme v centru Brna. Zájemcům přednášíme i anglicky. Jsme vstřícní k studentům.

více
2. důvod

Bez přijímacích zkoušek - probíhá jen motivační pohovor.

více
3. důvod

Kratší doba studia pro absolventy VOŠ.

více
4. důvod

Můžete bezplatně získat mezinárodní certifikát "Cisco Academy".

více
5. důvod

Můžete v rámci studia získat zbrojní průkaz.

6. důvod

Máme Erasmus a podpoříme Vás, budete-li chtít vyjet do zahraničí.

více
7. důvod

V rámci studentského života (seznamovací, vánoční a absolventský večírek, ples, sjíždění vody) jsme se studenty i absolventy v neformálním kontaktu.

8. důvod

Zdarma jednoduché právní, ekonomické a psychologické konzultace

Akademická rada

Předseda

doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
- rektor VŠKE

Členové externí

doc. Ing. František Čuba, CSc.
- Senát Parlamentu České republiky

prof. Ivan Halász, Ph.D.
- Maďarská akademie věd, Fakulta veřejné správy Národní univerzity veřejné služby Budapešť

prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
- Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

prof. Ing.arch. Petr Hrůša
- Fakulta architektury Českého vysokého učení technického Praha, Atelier Brno s. r. o.

Ing. Miloslav Kala
- prezident Nejvyššího kontrolního úřadu

doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.
- VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Jiří Morávek
- společnosti SNIP&Co, reklamní společnost, spol. s r.o.

prof. JUDr. Ján CIRÁK, CSc. 
- Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica 

Členové interní

doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.
- Ústav ekonomie, VŠKE

doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc.
- prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost, VŠKE 

prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
- Ústav managementu, VŠKE

doc. Ing. Rudolf Horák, CSc.
- garant bakalářského studijního oboru Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě, VŠKE

prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc.
- Ústav managementu, VŠKE

doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc.
- prorektor pro studijní a pedagogickou činnost, VŠKE

prof. Ing.  Peter Markovič, Ph.D.
- Ekonomická univerzita v Bratislavě

JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
- ředitel Ústavu práva a bezpečnosti, VŠKE 

prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.
- Ústav bezpečnosti, VŠKE