Proč VŠKE

1. důvod

Sídlíme v centru Brna. Zájemcům přednášíme i anglicky. Jsme vstřícní k studentům.

více
2. důvod

Bez přijímacích zkoušek - probíhá jen motivační pohovor.

více
3. důvod

Kratší doba studia pro absolventy VOŠ.

více
4. důvod

Můžete bezplatně získat mezinárodní certifikát "Cisco Academy".

více
5. důvod

Můžete v rámci studia získat zbrojní průkaz.

6. důvod

Máme Erasmus a podpoříme Vás, budete-li chtít vyjet do zahraničí.

více
7. důvod

V rámci studentského života (seznamovací, vánoční a absolventský večírek, ples, sjíždění vody) jsme se studenty i absolventy v neformálním kontaktu.

8. důvod

Zdarma jednoduché právní, ekonomické a psychologické konzultace

Projekt OP VVV - Infrastruktura pro výuku - Management mezinárodního podnikání

Název projektu: Infrastruktura pro výuku - Management mezinárodního
podnikání
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002509
Doba realizace: 01. 06. 2017 - 30. 11. 2018

 

Anotace projektu:
Cílem projektu je doplňková investiční podpora projektu předkládaného ve výzvě č. 02_16_015 ESF výzva pro vysoké školy, zaměřeného na vytvoření nového studijního programu zaměřeného na praxi - Management mezinárodního podnikání, prostřednictvím investičně náročného zajištění materiálních podmínek (pořízení a implementace  informačního systému a odpovídající hardware) pro praktickou výuku a organizaci praxí daného programu.

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení

ZD - Výzva k podání nabídky na plnění_IS pro Business Simulator a HW