Proč VŠKE

1. důvod

Sídlíme v centru Brna. Zájemcům přednášíme i anglicky. Jsme vstřícní k studentům.

více
2. důvod

Bez přijímacích zkoušek - probíhá jen motivační pohovor.

více
3. důvod

Kratší doba studia pro absolventy VOŠ.

více
4. důvod

Můžete bezplatně získat mezinárodní certifikát "Cisco Academy".

více
5. důvod

Můžete v rámci studia získat zbrojní průkaz.

6. důvod

Máme Erasmus a podpoříme Vás, budete-li chtít vyjet do zahraničí.

více
7. důvod

V rámci studentského života (seznamovací, vánoční a absolventský večírek, ples, sjíždění vody) jsme se studenty i absolventy v neformálním kontaktu.

8. důvod

Zdarma jednoduché právní, ekonomické a psychologické konzultace

Bezpečnostní e-learningové kurzy

Od konce roku 2015 probíhá na Vysoké škole Karla Engliše, a. s. (VŠKE) realizace osmi bezpečnostních e-learningových kurzů.

Každý kurz zahrnuje úvodní prezentaci, průběžnou konzultaci a závěrečné soustředění (celkem 3 x 4 hod. přímé výuky). V rámci e-learningového studia mají studenti přístup na výukový server Moodle a na něm k dispozici potřebné prezentace, výukové videofilmy, opakovací autotesty a řadu dalších výukových materiálů. Kurzy připravili odborníci v oblasti bezpečnosti ICT z brněnských vysokých škol a z praxe. Kurzy probíhají jak v pevných termínech, tak na vyžádání firem či organizací. Každý kurz je zakončen finálním testem, absolventi získají Osvědčení o účasti v pilotním ověření příslušného kurzu.  Další informace a přihláška zde

Kurzy jsou výsledkem prací na projektu s názvem „Podpora bezpečnostního vzdělávání IT pracovníků v Jihomoravském kraji“. Tento projekt byl na VŠKE řešen od roku 2013 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Obsahem projektu byla tvorba a pilotní ověření jednotlivých kurzů.