Proč VŠKE

1. důvod

Sídlíme v centru Brna. Zájemcům přednášíme i anglicky. Jsme vstřícní k studentům.

více
2. důvod

Bez přijímacích zkoušek - probíhá jen motivační pohovor.

více
3. důvod

Kratší doba studia pro absolventy VOŠ.

více
4. důvod

Můžete bezplatně získat mezinárodní certifikát "Cisco Academy".

více
5. důvod

Můžete v rámci studia získat zbrojní průkaz.

6. důvod

Máme Erasmus a podpoříme Vás, budete-li chtít vyjet do zahraničí.

více
7. důvod

V rámci studentského života (seznamovací, vánoční a absolventský večírek, ples, sjíždění vody) jsme se studenty i absolventy v neformálním kontaktu.

8. důvod

Zdarma jednoduché právní, ekonomické a psychologické konzultace

Profil uchazeče a absolventa MBA studia

Profil uchazeče o MBA studium na UAM Brno

GFX | fotobanka | studium-mba-brno-skills.jpgUchazeč o MBA studium na UAM Brno by měl být plně pracovně aktivní v první či druhé úrovni managementu ve větších (stovky zaměstnanců) a velkých společnostech (tisíce zaměstnanců), nebo je ve třetí úrovni managementu/top managementu v malých firmách (desítky zaměstnanců).

Schopnosti uchazeče o studium MBA na UAM Brno

 • Uchazeč o studium MBA má dle standardizovaných metod minimální IQ 110
 • Uchazeč o studium MBA si plně uvědomuje potřebu osobního a profesního rozvoje
 • Uchazeč o studium MBA je zcela a úplně obeznámen s rozsahem studia, náročností a rozsahem zodpovědnosti spojené se studiem, dále je plně v souladu se svými právy a povinnostmi

Vlastnosti uchazeče o MBA studium

 • Uchazeč o studium jednoznačně manifestuje ochotu učit se a otevřenost vůči novým informacím a dovednostem

Dovednosti a zkušenosti uchazeče o MBA studium

 • Je-li jeho nejvyšší dosažené vzdělání středoškolské s maturitou, musí mít prokazatelnou praxi minimálně 7 let v řídící a výkonné pozici.
 • Je-li jeho nejvyšší dosažené vzdělání vysokoškolské 1. stupně, musí mít prokazatelnou praxi minimálně 5 let v řídící a výkonné pozici.
 • Je-li jeho nejvyšší dosažené vzdělání vysokoškolské 2. stupně, musí mít prokazatelnou praxi minimálně 3 roky v řídící a výkonné pozici.
 

Profil absolventa MBA tréninkového programuGFX | fotobanka | studium-mba-brno-top-management.jpg

 • Plně kompetentní manažer 1., 2., 3. a/nebo top úrovně, osobnostně přesně odpovídající požadovanému profilu zastávané/plánované pozice včetně subjektivních očekávání třetí stran.
 • Absolvent MBA tréninkového programu disponuje komplexní bazí soft-skill dovedností potřebných pro řízení i vedení kolektivu bez ohledu na jeho velikost.
 • Prakticky použité dovednosti včetně výsledků:
  • komplexní vedení interpersonální komunikace
  • zvládání vyjednávání, argumentace, ovlivňování
  • psychologická dovednost v posuzování osobnosti
  • používání principů organizování, řízení a kontroly
  • prediktivní vedení organizace pomocí sledování výsledků
  • leadership koučink
  • krizové/nekrizové řízení změn

Objektivní profil absolventa MBA studia

Absolvent MBA studia dosáhl minimálně 75% ze všech stanovených cílů (ať už stanovených před začátkem studia nebo v jeho průběhu). Jeho profesní výsledky (definované v KPI) se zlepšily minimálně na takovou úroveň, která byla naplánovaná před započetím studia na manažerském/behaviorálním interview. Jeho osobnostní profil se změnil směrem/do podoby, která byla posluchačem požadovaná. Jeho profesní okolí potvrzuje, že výše uvedená fakta jsou skutečná.

Subjektivní profil absolventa MBA studia

Cítí se zásadně kompetentnější. Během studia MBA zažil absolvetn značné množství zásadních uvědomění ať už při trénincích během výuky, nebo při praktikování během výkonu své činnosti. Je velmi silně loajální k instituci, která mu dala zásadní množství nových informací a zejména dovedností, které mu v praxi přinesly požadované výsledky. Dále se cítí skutečně kompetentní tyto výsledky kdykoliv zopakovat zcela autonomně, neboť se díky praxi a dohledu supervizora stal sám nositelem metod a postupů.