Proč VŠKE

1. důvod

Sídlíme v centru Brna. Zájemcům přednášíme i anglicky. Jsme vstřícní k studentům.

více
2. důvod

Bez přijímacích zkoušek - probíhá jen motivační pohovor.

více
3. důvod

Kratší doba studia pro absolventy VOŠ.

více
4. důvod

Můžete bezplatně získat mezinárodní certifikát "Cisco Academy".

více
5. důvod

Můžete v rámci studia získat zbrojní průkaz.

6. důvod

Máme Erasmus a podpoříme Vás, budete-li chtít vyjet do zahraničí.

více
7. důvod

V rámci studentského života (seznamovací, vánoční a absolventský večírek, ples, sjíždění vody) jsme se studenty i absolventy v neformálním kontaktu.

8. důvod

Zdarma jednoduché právní, ekonomické a psychologické konzultace

Podrobná skladba modulu Řízení výběru lidí

Číslo lekce

Počet hodin teorie

Teoretická část modulu MBA

Počet hodin tréninku

Tréninková část modulu MBA

Počet hodin praxe

Praktická část modulu MBA


1


3

Základy psychologie práce, organizace a řízení. Základy organizování příjmu a získávání pracovníků.


6

Příprava pro optimalizaci procesu získávání pracovníků.


12

Konkrétní kroky v inovaci/optimalizaci procesu příjmu a výběru pracovníků včetně reportingu o výsledcích.


2


3

Komplexní teoretická příprava na trénink v dovednosti posuzování osobnosti člověka.


6

Trénink v kladení otázek, hodnocení odpovědí a posuzování pravdivosti.


12

Konkrétní kroky v inovaci/optimalizaci procesu příjmu a výběru pracovníků včetně reportingu o výsledcích.


3


3


Opakování teorie.


6

Komplexní trénink ve vedení přijímacích a hodnotících interview.


12

Zavedení a optimalizace celého procesu včetně vlastního zapojení v reálném výběru a příjmu pracovníka. Reporting výsledků.

Summary

9

 

18

 

36

 


zpět