Proč VŠKE

1. důvod

Sídlíme v centru Brna. Zájemcům přednášíme i anglicky. Jsme vstřícní k studentům.

více
2. důvod

Bez přijímacích zkoušek - probíhá jen motivační pohovor.

více
3. důvod

Kratší doba studia pro absolventy VOŠ.

více
4. důvod

Můžete bezplatně získat mezinárodní certifikát "Cisco Academy".

více
5. důvod

Můžete v rámci studia získat zbrojní průkaz.

6. důvod

Máme Erasmus a podpoříme Vás, budete-li chtít vyjet do zahraničí.

více
7. důvod

V rámci studentského života (seznamovací, vánoční a absolventský večírek, ples, sjíždění vody) jsme se studenty i absolventy v neformálním kontaktu.

8. důvod

Zdarma jednoduché právní, ekonomické a psychologické konzultace

Podrobná skladba modulu Management

Číslo lekce

Počet hodin teorie

Teoretická část modulu MBA

Počet hodin tréninku

Tréninková část modulu MBA

Počet hodin praxe

Praktická část modulu MBA13


Rozbor role managera a leadera v organizaci.6


Trénink procesu učení/rozvoje a zrání pracovníků v organizaci.12

Praktické použití všech trénovaných cvičení a praktická aplikace znalostí s kritickou formou úvahy nad získanými výsledky.23


Komplexní rozbor procesu organizování.6

Praktická cvičení na organizování vybraných pracovních pozic/činností v organizaci.12

Praktické použití všech trénovaných cvičení a praktická aplikace znalostí s kritickou formou úvahy nad získanými výsledky.33

Příprava na management by objectives (MBO) včetně sledování kondic a teoretický základ korektivního interview.6

Praktické nastavení sledování výsledků včetně řízení podle kondic (MBO), praktický trénink korektivního interview.12

Praktické použití všech trénovaných cvičení a praktická aplikace znalostí s kritickou formou úvahy nad získanými výsledky.

Summary

9

 

18

 

36

 


zpět