Proč VŠKE

1. důvod

Sídlíme v centru Brna. Zájemcům přednášíme i anglicky. Jsme vstřícní k studentům.

více
2. důvod

Bez přijímacích zkoušek - probíhá jen motivační pohovor.

více
3. důvod

Kratší doba studia pro absolventy VOŠ.

více
4. důvod

Můžete bezplatně získat mezinárodní certifikát "Cisco Academy".

více
5. důvod

Můžete v rámci studia získat zbrojní průkaz.

6. důvod

Máme Erasmus a podpoříme Vás, budete-li chtít vyjet do zahraničí.

více
7. důvod

V rámci studentského života (seznamovací, vánoční a absolventský večírek, ples, sjíždění vody) jsme se studenty i absolventy v neformálním kontaktu.

8. důvod

Zdarma jednoduché právní, ekonomické a psychologické konzultace

Podrobná skladba modulu Excelentní argumentace a ovlivňování

Číslo lekce

Počet hodin teorie

Teoretická část modulu MBA

Počet hodin tréninku

Tréninková část modulu MBA

Počet hodin praxe

Praktická část modulu MBA



1



3


Psychologické základy vyjednávání a manipulace, základní terminologie.



6



Trénink pozitivního myšlení a cvičení na kotvení myšlenek.



12

Praktické použití všech trénovaných cvičení a praktická aplikace znalostí s kritickou formou úvahy nad získanými výsledky.



2



3

Teoretický rozbor anatomie lži, koncepce technik na průlomovou a poziční formu vyjednávání. Průprava na obranu proti manipulaci.



6


Cvičení na poziční a průlomovou konverzaci, technika BATNA.



12

Praktické použití všech trénovaných cvičení a praktická aplikace znalostí s kritickou formou úvahy nad získanými výsledky.



3



3


Teoretická příprava na 5 vyjednávacích technik.



6


Trénink 5 argumentačních a manipulačních výzev.



12

Praktické použití všech trénovaných cvičení a praktická aplikace znalostí s kritickou formou úvahy nad získanými výsledky.

Summary

9

 

18

 

36

 


zpět