Proč VŠKE

1. důvod

Sídlíme v centru Brna. Zájemcům přednášíme i anglicky. Jsme vstřícní k studentům.

více
2. důvod

Bez přijímacích zkoušek - probíhá jen motivační pohovor.

více
3. důvod

Kratší doba studia pro absolventy VOŠ.

více
4. důvod

Můžete bezplatně získat mezinárodní certifikát "Cisco Academy".

více
5. důvod

Můžete v rámci studia získat zbrojní průkaz.

6. důvod

Máme Erasmus a podpoříme Vás, budete-li chtít vyjet do zahraničí.

více
7. důvod

V rámci studentského života (seznamovací, vánoční a absolventský večírek, ples, sjíždění vody) jsme se studenty i absolventy v neformálním kontaktu.

8. důvod

Zdarma jednoduché právní, ekonomické a psychologické konzultace

Podrobná skladba modulu Anatomie komunikace

Číslo lekce

Počet hodin teorie

Teoretická část MBA modulu

Počet hodin tréninku

Tréninková část modulu MBA

Počet hodin praxe

Praktická část MBA modulu13

Psychologické základy komunikace, chyby v posuzování, komunikační zóny, základní terminologie.6

Koncentrační cvičení, Trénink vnímání druhého, trénink pohled do očí a cvičení na poker face.12

Praktické použití všech trénovaných cvičení a praktická aplikace znalostí s kritickou formou úvahy nad získanými výsledky.23

T
eoretický rozbor techniky vzniku porozumění a úvod do celé problematiky emocí.6Emoční dril.12

Praktické použití všech trénovaných cvičení a praktická aplikace znalostí s kritickou formou úvahy nad získanými výsledky.33

Systém skladby otázek a principy jejich použití, komplexní teoretická příprava techniky potvrzení.6

Cvičení na potvrzení, aktivní naslouchání a základy raportu, cvičení na zvládání na konfliktní komunikace.12

Praktické použití všech trénovaných cvičení a praktická aplikace znalostí s kritickou formou úvahy nad získanými výsledky.43Opakování teorie.6

Cvičení na rozmluvení mlčící osoby, techniky transakční analýzy a techniky na zvládnutí rozladěné osoby.12

Praktické použití všech trénovaných cvičení a praktická aplikace znalostí s kritickou formou úvahy nad získanými výsledky.

Summary

12

 

24

 

48

 


zpět