Proč VŠKE

1. důvod

Sídlíme v centru Brna. Zájemcům přednášíme i anglicky. Jsme vstřícní k studentům.

více
2. důvod

Bez přijímacích zkoušek - probíhá jen motivační pohovor.

více
3. důvod

Kratší doba studia pro absolventy VOŠ.

více
4. důvod

Můžete bezplatně získat mezinárodní certifikát "Cisco Academy".

více
5. důvod

Můžete v rámci studia získat zbrojní průkaz.

6. důvod

Máme Erasmus a podpoříme Vás, budete-li chtít vyjet do zahraničí.

více
7. důvod

V rámci studentského života (seznamovací, vánoční a absolventský večírek, ples, sjíždění vody) jsme se studenty i absolventy v neformálním kontaktu.

8. důvod

Zdarma jednoduché právní, ekonomické a psychologické konzultace

Podrobná skladba Interní leadership trénink

Číslo lekce

Počet hodin teorie

Teoretická část modulu MBA

Počet hodin tréninku

Tréninková část modulu MBA

Počet hodin praxe

Praktická část modulu MBA13


Základy leadershipu, základní terminologie.6


Vytvoření plánu a příprava na realizaci.12

Praktické použití všech trénovaných cvičení a praktická aplikace znalostí s kritickou formou úvahy nad získanými výsledky.


2


3


Rozbor metody GROW.


6


Praktický dril metody GROW.


12

Praktikování metody na vlastním řízeném kolektivu včetně sledování a reportingu výsledků.


3


3

Rozbor metody Game strategy.


6

Praktický dril metody Game strategy.


12

Praktikování metody na vlastním řízeném kolektivu včetně sledování a reportingu výsledků.


4


3


Opakování teorie.


6

Komplexní cvičení na integrativní aplikaci.


12

Realizace komplexního leadership přístupu integrativním způsobem včetně reportingu výsledků.

Summary

12

 

24

 

48

 


zpět