Proč VŠKE

1. důvod

Sídlíme v centru Brna. Zájemcům přednášíme i anglicky. Jsme vstřícní k studentům.

více
2. důvod

Bez přijímacích zkoušek - probíhá jen motivační pohovor.

více
3. důvod

Kratší doba studia pro absolventy VOŠ.

více
4. důvod

Můžete bezplatně získat mezinárodní certifikát "Cisco Academy".

více
5. důvod

Můžete v rámci studia získat zbrojní průkaz.

6. důvod

Máme Erasmus a podpoříme Vás, budete-li chtít vyjet do zahraničí.

více
7. důvod

V rámci studentského života (seznamovací, vánoční a absolventský večírek, ples, sjíždění vody) jsme se studenty i absolventy v neformálním kontaktu.

8. důvod

Zdarma jednoduché právní, ekonomické a psychologické konzultace

MBA studium - proces před započetím výcviku

Komplexní psychologická diagnostika uchazeče o studium MBA

GFX | fotobanka | studium-mba-brno-diagnostika.jpgHlavním smyslem tohoto kroku je skutečně komplexní poznání osobnosti uchazeče o MBA studium na VŠKE Brno tak, aby mu mohl být nastaven plán individualizovaného rozvoje:

  • Uchazeč bude individuálně kontaktován a bude mu vysvětlen postup pro vyplnění on-line diagnostiky před započetím MBA studia.
  • Výsledky posoudí psycholog, který vypracuje primární zprávu.
  • Primární zprávu přebírá jiný psycholog, na základě osobního setkání s uchazečem o studium MBA zprávu doplní a zpřesnění, dále provádí interpretaci a výsledky předává uchazeči.

Behaviorální, manažerské interview

GFX | fotobanka | studium-mba-brno-interview.jpgHlavním smyslem tohoto kroku je skutečně komplexní poznání uchazeče o studium MBA tak, aby mu mohl být nastaven plán individualizovaného rozvoje:

  • Zohledňuje se informace o profesním postavení uchazeče (jak v rámci hierarchie organizační struktury, tak i odvětví organizace), což je nezbytné pro budoucí osobní rozhovor (smyslem je analýza osobnosti uchazeče o studium MBA i v souvislosti s pracovní pozicí, kterou zastává/případně na kterou aspiruje)
  • Vychází se z hodnocení psychology, přičemž se tento rozhovor opírá o subjektivní motivy a preference uchazeče o studium MBA (co přesně od studia očekává, jaké je v současné době jeho postavení a jak se má případně měnit v době jeho studia).
  • Plánují se výukové, profesní i osobní cíle a rozhovor je veden většinou pomocí koučovacího/případně leadership přístupu

Akceptace posluchače

Tento krok je zpravidla realizován paralelně s prvním krokem realizace. Tedy posluchač dodává všechny nezbytné podklady pro jeho osobní spis. Je zařazen do příslušné skupiny a plánuje se s ním rozvrh výcviku.

Smysl skladby skupin

Každá skupina má zpravidla méně než 10 posluchačů, protože individuální přístup je to, co je manifestem hodnot MBA studia. Skladba skupiny posluchačů MBA studia se však volí záměrně (je-li to možné) tak, aby byla prospěšná všem jejím členům zejména pro navazování obchodních kontaktů a s ohledem na jejich osobnostní a manažerské profily, aby se posluchači podporovali a nebyli zdrojem třecích ploch.