Proč VŠKE

1. důvod

Sídlíme v centru Brna. Zájemcům přednášíme i anglicky. Jsme vstřícní k studentům.

více
2. důvod

Bez přijímacích zkoušek - probíhá jen motivační pohovor.

více
3. důvod

Kratší doba studia pro absolventy VOŠ.

více
4. důvod

Můžete bezplatně získat mezinárodní certifikát "Cisco Academy".

více
5. důvod

Můžete v rámci studia získat zbrojní průkaz.

6. důvod

Máme Erasmus a podpoříme Vás, budete-li chtít vyjet do zahraničí.

více
7. důvod

V rámci studentského života (seznamovací, vánoční a absolventský večírek, ples, sjíždění vody) jsme se studenty i absolventy v neformálním kontaktu.

8. důvod

Zdarma jednoduché právní, ekonomické a psychologické konzultace

MBA studium

MBA studium BrnoHledáte kvalitní studium MBA v Brně? Studujte program Master of Business Administration (MBA) na soukromé vysoké škole v Brně a získejte prestižní a světově uznávaný titul! Pomůžeme vám rozšířit řídicí schopnosti a manažerské znalosti, které jen stěží získáte díky klasickému vysokoškolskému studiu. Připravili jsme pro vás unikátní skladbu programu MBA, zaměřenou na precizní zvládnutí manažerských dovedností a především praktické procvičení všech stěžejních okruhů, které vám pomohou stát se opravdu vynikajícím a efektivním manažerem. Studium MBA na VŠKE Brno probíhá pod dohledem velmi zkušených lektorů a mentorů, kteří patří ve svých oborech k naprostým špičkám v ČR. Učte se tedy od nejlepších, ať i vy sami dosáhnete vysokých met. Lektoři z UAM Brno vám k tomu rádi pomohou.

Pro koho je toto studium určeno:

 • pro manažery (MBA Brno)
 • pro pracovníky top managementu (MBA Brno)
 • pro podnikatele (MBA Brno)
 • pro vedoucí pracovníky ve veřejné správě (MBA Brno)
 • pro řídicí pracovníky v neziskových organizacích (MBA Brno)

Studium probíhá kombinovanou (absenční formou) – to proto, aby i hodně zaneprázdnění zájemci o studium mohli výuku absolvovat, což by v případě prezenční formy bylo spíše nereálné. Z tohoto důvodu je velký důraz kladen na vlastní motivaci uchazeče o studium MBA a jeho vůli dosáhnout nových dovedností a vyzkoušet si jejich aplikaci v praxi. Naši lektoři vám vždy hloubkově odprezentují teorii, pomohou s tréninkovou aplikací, poradí a zpětně vaše výstupy vyhodnotí.

Kdo může MBA studium absolvovat?

V podstatě kdokoliv, jen je třeba prokázat dostatečné předpoklady, aby byl uchazeč přijat ke studiu MBA na VŠKE Brno. Uchazeč by měl mít vysokoškolský titul + určitou odbornou praxi v řídicí nebo výkonné pozici. Zájemci o studium MBA pouze se střední školou musí prokázat dostatečně dlouhou praxi ve vedoucí pozici – rozhodně i pro tyto nadané uchazeče je program MBA otevřen.

Co čekat od studia MBA na VŠKE Brno?

Kombinované dálkové studium VŠ BrnoOčekávejte moderní a aktuální pohled na věc, inovativní odborné informace, které pomáhají manažerům ve světě, u nás však nejsou tolik známé, nebo se k nám ještě v razantní míře nedostaly. Nabízíme možnost jít s dobou, získat špičkové poznatky, aplikovat efektivní řešení a být na vrcholu s metodami řízení, které používají například top manažeři londýnských firem a institucí!

Ručíme vám za:

 • odbornost a kvalitu MBA studia
 • osobní výsledky a celkový rozvoj
 • dostatečné praktické procvičení nabytých znalostí v rámci MBA studia
 • vytvoření individuálního plánu studia, který respektuje vaše časové možnosti
 • zvýšení konkurenceschopnosti
 • získání nových kontaktů v oboru

Veškeré další informace o studiu MBA v Brně si můžete prostudovat na výše uvedených odkazech.